Jdi na obsah Jdi na menu
 


Mistrovske utkani, A muzstvo, Bilina - Oldrichov

16. 6. 2008

SK SIAD Bílina - TJ Oldøichov 1:3 (0:1)

 

Pokud Bílina naznaèovala na jaøe vzestup formy, tak poslední dva zápasy tomu neodpovídaly. Po jasné porážce 3:0 v Souši, kde od vìtší ji zachránil brankaø Pohl, pokraèovalo trápení i v okresním derby. Stále platí, že obrana v èele s Pohlem hraje solidnì, záloha se trápí a útok neexistuje. Tomu odpovídá i nejmenší poèet vstøelených branek ze všech mužstev. Zaèátek zápasu domácí nezvládli, po úniku po levé stranì pøišel centr hostù a Vlk jen nastavil kopaèku a Oldøichov vedl. Domácí mohli brzy vyrovnat, Karfík se na velkém ètverci uvolnil, dostal se sám pøed Kuklu a kamarádsky mu poslal malou domù do náruèe. V 15.min. byl v úniku opìt Karfík, ale místo støely pøihrával. Po pùl hodinì pøišly šance na obou stranách, nejdøíve Bùžkova hlavièka šla tìsnì vedle a z protiútoku Dolejškova støela míøila nad bøevno. Pøed odchodem do šaten hlavièkoval vedle Vaník.

Do druhého poloèasu pøišel na høištì útoèník Hošek a Bílina si vytvoøila mírný tlak. Hošek po rohu hlavièkoval vedle. Hosté si hlídali vedení a spoléhali na rychlé protiútoky. V 54.min. zatáhl míè po pravé stranì Klinkáèek a Dolejška pálil pøímo z voleje nad. Postupnì se hra zrychlila a šance byly na obou stranách. Po Karfíkovì pøihrávce støílel vedle Hošek a na druhé stranì se ocitl sám pøed Pohlem Vlk, ale také netrefil branku. Hosté korunovali snahu v 64.minutì. Smrkovský se dostal lehce pøes Vaníka a jeho støelu vytlaèil Pohl nad bøevno. Pøi roku však Karfík neuhlídal Obrtlíka a ten dal hlavou druhou branku hostù. Neplodná snaha domácí pokraèovala. Støely Mergla i hlavièky Hoška šly vedle. Tomu odpovídá i pokøik kapitána Pohla pøes celé høištì. „Tak už se trefte aspoò na branku.“ Ale trápení ještì nebyl konec. Fleišman si srazil støílený centr do vlastní branky. Potom Pohl chytil tutovku hostù a èestný úspìch vstøelil lobem z 18 metrù Kornalík.

„Poèítali jsem s tím, že v zápase již nepùjde o nic, že zápas bude probíhat v klidu. Ale koncovka bílinských je hodnì žalostná. S výkonem našich hráèù v porovnání se zápasem s Vilémovem, kdy jsme druhý poloèas nezvládli takticky, tak dnes jsem spokojen,“ usmíval se po zápase oldøichovský trenér František Schrenk. „Snad jsme zachránìni, ale celou sezónu byl problém v útoku. Dá se øíci, že obrana funguje na úrovni oblastního pøeboru, ale hrajeme bez útoku a když se nedávají góly, nemùžeme vyhrávat. Každopádnì musíme kádr pro podzim posílit. Mìl by se vrátil Hasal, Honza Novák, hlásí se Sirovátka, že by chtìl u nás pokraèovat. Ale vše bude záležet na závìru divize jestli se udržíme,“ snaží se dívat s optimismem do dalšího roèníku prezident bílinských Petr Arpáš. Po postupu z 1.A tøídy Bílinì odešlo pìt hráèù základní sestavy a noví hráèi je nedokázali nahradit. Jen Hasala nahradil v obranì Stiller, ale chybìl hlavnì Novák v záloze a Sirovátka v útoku. Ten dokázal v loòské roèníku nastøílet sám tolik branek, kolik jich nyní dala Bílina za celou soutìž.

Branky:

 

88.Kornalík – 2.Vlk, 64.Obrtlík, 84.Fleišman vlastní

Rozhodèí:

 

Valenta – Èerný P., Èerný Fr.

Diváci:

 

80

Bílina:

 

Pohl – Beèvaøík, Fleišman, Bùžek (81.Franìk), Mergl – Èula (46.Hošek), Kornalík, Tichý, Pavlíèek, Vaník – Karfík (67.Karel)

Oldøichov:

 

Kukla – Klinkáèek (46.Kafka), Fryè, Egrt, Sláma (72.Svoboda) – Dolejška, Žebro, Obrtlík, Kolinger – Vlk (72.Holubièka), Smrkovský

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

ISZCMqXGlpTLgFOkuMH

(djteqg@yeunyr.com, 27. 11. 2009 2:53)

iwtLxe <a href="http://lydhmiqviolg.com/">lydhmiqviolg</a>, [url=http://exjmdbsoiqzo.com/]exjmdbsoiqzo[/url], [link=http://mfctbbtbrbtv.com/]mfctbbtbrbtv[/link], http://nyghduiowoyt.com/