Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

 

PROVOZNÍ ŘÁD UMT

FK BÍLINA
 
 
         Tento umělý trávník s výplní písku a gumového granulátu by měl být používán pouze pro sportovní účely. Je velice důležité, aby byla používána obuv určená výhradně pro ten sport, který je provozován.
 
         V případě potřeby, že by byl povrch používán pro jiný účel, než pro jaký byl vyroben, je nezbytná domluva s výrobci na ochranném opatření.
 
 
         Při využití UMT je nutné dodržovat tyto body:
 
 
1.         Nepoužívat špičatou obuv nebo s kovovými výčnělky „kolíky“
2.         Zákaz kouření a odhazování cigaret a zápalek na umělý trávník
3.         Zákaz vstupu psům a jinému zvířectvu
4.         Zákaz vstupu se žvýkačkou
5.         Zákaz vstupu se skleněnými předměty (nápoje)
6.         Zákaz pokládání těžkých či ostrých předmětů na povrch UMT
7.         Před vstupem na povrch UMT je nutno si očistit obuv od nečistot
8.         Udržovat čistotu v prostoru areálu a okolo vstupu na povrch UMT
9.         Po ukončení využití UMT je třeba uzamknout areál a v případě zapnutého osvětlení toto vypnout a vrátit klíče zpět správci
 
 
                                                                                   Fotbalový klub Bílina